אסתי גולדפלד

טיפול רגשי לילדים

טיפול רגשי לילדים

לעיתים ילדים נאלצים לחוות מצבים לא פשוטים, המלווים הרגשות פחד, תסכול וצער והם נדרשים לעמוד במשימות חיים מורכבות, המאתגרות את הכלים והמשאבים העומדים לרשותם. מעבר למצוקה ולסבל שילדים אלו חווים, קשיים רגשיים עלולים להפריע להתפתחות התקינה משום שבילדות רב המיומנויות מתפתחות כנדבך על נדבך ולקות בתפקוד יכולה לפגוע במיומנויות מתקדמות ולפגוע במסגרות החינוכיות ובהסתגלות החברתית.

יוני 12