אסתי גולדפלד

יעוץ זוגי – הלכה למעשה

יעוץ זוגי – הלכה למעשה
תהליך היעוץ הזוגי הוא תהליך מורכב, וכרוך במערבולת של רגשות, שבסיסם אי-ודאות. שלא כמו במפגש עם מטפל או יועץ אישי, כל פרט מבני הזוג נחשף לתר"מ (תחושות, רגשות ומחשבות) שלו ושל גורם נוסף (בן/בת הזוג) - גורם משמעותי שמקיים עמו קשר הדוק ודו כיווני. עובדה זו מצמצמת עוד יותר את יכולת השליטה הצפויה במפגשים מחד, ומרחיבה את תחושת העמימות וחוסר הוודאות מאידך.

בני הזוג מגיעים למפגשים הייעוציים לרב לאחר משבר, שכן משבר מציב את המציאות "תחת מיקרוסקופ". חווינו את משבר הקורונה, שהציף את קשיים ביתר שאת, כל פרט  זקוק לתמיכה מוגברת, התסכולים בולטים יותר ומושא הלחץ מופנה פעמים רבות כלפי בן/בת הזוג. במצבי משבר נדרשים בני הזוג לא פעם לאחד  כוחות אל מול הקשיים החיצוניים, ופתחי המילוט, שאפשרו איוורור ויציאה מהמסגרת הזוגית, פחות לגיטימיים. בני הזוג מגיעים ליעוץ הזוגי על פי רב כשהם מוחלשים - אותו גורם שהיה מקור תמיכה רחוק מהם, לעיתים אף מנוכר ואי הוודאות לגביו גוברת. עם הכניסה לחדר היועץ חושף כל אחד מבני הזוג את פגמיו, בתהליך ההתפשטות מתגלים פצעים, כוויות, חבלות, קמטי שחיקה וכתמים. מסיבה זו חשוב, שהיועץ יפתח את ליבו בפני בני הזוג, יקדם את פניהם בחום ויעניק תחושה של "מקום בטוח".

תהליך היעוץ מחולק לשלושה חלקים: שלב ראשוני אשר נועד לג'ויינינג , להיכרות עם בני הזוג ובמסגרת זו זיהוי התחום המרכזי בעבודה הזוגית, שלב ביניים בו מתבצע לימוד ניהול קונפליקטים על ידי תקשורת מקרבת ושלב שלישי ומסכם בו נעשה תרגול וביסוס שפת התקשורת המקרבת, הכנה לפרידה וסיום התהליך היעוצי.

שלב ראשון: בשלב זה היועץ יציג את עצמו וכן את הסטינג לפגישות (מסגרת מפגשים, כללים בכל הנוגע לשמירה על סודיות, כבוד וכו') כמו כן כל אחד מבני הזוג מציג את עצמו ואת נסיבות הגעתם. חשוב שהיועץ יתן תוקף לכל אחד מבני הזוג, יקפיד על סימטריה ותחושת ראויות. בשלב זה היועץ מנסה לסמן לעצמו קווי מתאר לכל פרט בזוגיות וכן לישות הזוגית שנרקמת מהסנכרון בין בני הזוג ובונה לעצמו הערכה ראשונית, שמטרתה לפענח במה כדאי להתמקד בשלב הביניים. היועץ מתייחס לדינמיקה בין בני הזוג, ומרכיב מעין פזל של צרכים ורגשות בהתאם להערכה של המצב הרגשי והעולם הבינאישי של כל פרט. היועץ בוחן את מידת החוסן של בני-הזוג, את אופי היחסים (תמיכתיים/חתרניים), היכולת של בני הזוג להתמודד עם מצבים רגשיים אישיים  ובינאישיים משתנים, וכן את היכולת שלהם לשאת מצבים עמומים בהם ניטלת מהם השליטה. בחלק זה  היועץ יפגש עם כל אחד מבני הזוג בנפרד  במטרה להכיר אותו יותר ולאפשר לו מרחב אישי חופשי. ברצועת  זמן זו יוכל כל פרט להציג את הרקע שלו, לספר על קשרים קודמים, להצביע על הזוגיות המיטבית בעיניו (הרצוי), הקשיים, כפי שהוא חווה אותם במסגרת הזוגית העכשווית (המצוי), ולעמוד על הפער ביניהם. פער זה יהווה רכיב מרכזי בתהליך הפורמולציה, שהיא המצפן המסייע ליועץ בבחירת הנתיב המועדף לעבודה הזוגית.

שלב שני: בשלב זה מתבצעת עבודה ממוקדת על תרגול מיומנויות רגשיות בינאישיות הקשורות לדינמיקה בין בני הזוג.  לאחר מספר מפגשים משותפים, בהם היועץ הטיב להכיר את הדינמיקה בין בני הזוג ועמד על האיתנות שלהם מחד, ובמפגשים האישיים הכיר היועץ את הצרכים והרגשות של כל פרט מאידך - מקנה היועץ את שפת התקשורת המקרבת.

 חלק ארי מתמקד בצרכים וברגשות שנגזרים מהפער בין הרצוי למצוי - למרות שכל פרט מכיר ומזהה אותם, לא פעם קיימת ציפייה שבן או בת הזוג ידאגו להגשתם ולעיתים כל אחד מבני הזוג אף ממורמרים כשבן/בת הזוג לא נוהג בהתאם לציפייה זו.

תקשורת מקרבת מציעה דרך לתקשר עם הצרכים של כל פרט, בדרך שבה כל פרט מישיר מבט ומבטא את צרכיו ורגשותיו באופן ברור מתוך לקיחת אחריות על הרגשות שמתלווים לצרכים אלו. בבסיס  התקשורת המקרבת ניצבת ההנחה  שלכולנו יש צרכים, למעשה כל פעולה שלנו היא נגזרת של צורך. הכמיהה שלנו לקבל מענה לצרכים שלנו מתקיימת תמיד במודע או לא במודע, כאשר הצרכים אינם מתממשים עולים רגשות תסכול וכעס . טכניקת האימגו היא דרך ליצור תקשורת מקרבת לפיה מתקיימת הקשבה של כל אחד מבני הזוג לאחר ומאפשרת להקשיב בחמלה לרגשות ולצרכים שלו. היועץ הזוגי יסייע בשלב זה בבניית תקשורת מקרבת לפיה כל אחד מבני הזוג יבטא את צרכיו, תחושותיו ורגשותיו, כפי שהם נגזרים מדרכי הפעולה, דפוסי ההתנהגות והביטוי בחיי היום יום. שפת התקשורת המקרבת רואה במצבי מריבה ומתחים מתמשכים  בין בני הזוג כסימפטום למצוקה שנוצרת בשל צרכים לא מסופקים ומציגה אפשרות להביע את הצרכים והרגשות מתוך כבוד וחמלה.

כמו כל רכישת שפה חדשה נדרש ביסוס, ביסוס שפת התקשורת המקרבת מחייבת שינון של דיאלוגים בין בני הזוג, דיאלוגים מבוססי רגש וצרכים . פיאז'ה מציג את חשיבות תהליך ההטמעה בחיי היום יום כתהליך של ישום המיומנות החדשה בחיי היום יום על ידי הרחבת השימוש בה בחיי היום יום וכן במצבים קונפליקטואליים. בשלב השלישי מבססים את דפוסי התקשורת האדפטיביים ומתרגלים אותם בחיי היום יום, כאשר בני הזוג מנהלים שיח מבוסס צרכים ורגשות בעצמם. בשלב זה היועץ יסייע לכל פרט להכיר את הרגשות והצרכים שלו כפרט ומתוך מובחנות להטיב להבדיל בין מצבים, שהוא יכול לספק את צרכיו בעצמו, ובין מצבים, שהוא מבקש את מעורבות האחר, שכן זוגיות בריאה היא היכולת לשלב שני צרכים מנוגדים ומשלימים – נפרדות ושייכות.

 

 

ינו 04